lunes, 23 de mayo de 2011

El món (El mundo) - Anna Rossell Ibern

El món

també és aquest lloc on la mort

no és casual,

on epidèmies fan estralls

(però lluny de casa),

on continents sencers pateixen fam,

on la sequera i les guerres es programen.També és aquest lloc on les lleis

es fan per protegir els drets que es reclamen,

com ara el de nació de pura raça,

la integritat dels costums, la identitat,

o aquest nivell de vida que amenacen.I és que també és aquest fantàstic lloc

on el poder de la borsa és implacable,

on l’avenç tecnològic s’ha imposat,

on el progrés humà esdevé imparable,

on queda bé parlar d’humanitat.Davant d’aquest magnífic panorama,

per què no anar a conèixer, viatjar?

no tot és tan terrible com ho pinten!

Mireu, si no, els anuncis als mitjans:

les flors i les belleses de Tailàndia,

aquesta dona amable i el color...!

I sobre tot la nena, tan bonica,

de somrís innocent i seductor.El món

també és aquest lloc de virginals donzelles,

un paradís d’inesgotable encant,

també és aquesta altra meravella

on cada tres minuts mor un infant.© Anna Rossell (del poemario La ferida en la paraula, Barcelona, 2011)

*

*

EspañolEl mundo

es también ese lugar donde la muerte

no es casual,

donde epidemias hacen estragos

(pero lejos),

donde continentes enteros sufren hambre,

donde la sequía y las guerras se programan.Es también el lugar donde las leyes

se hacen por proteger los derechos reclamados,

por ejemplo el de nación de pura raza,

la integridad de las costumbres, la identidad,

o ese nivel de vida que amenazan.Y es que es también ese lugar genial

donde el poder de la bolsa es implacable,

donde el avance tecnológico reina ya,

donde el progreso humano es imparable,

donde está bien hablar de humanidad.A la vista de este fabuloso panorama,

¿por qué no conocer y viajar?

¡no todo es tan terrible como dicen!

¡Miren sino en los medios la publicidad!:

las flores y bellezas de Tailandia,

esa mujer amable ¡y el color…!

Y sobre toda la niña, tan bonita,

de ademán inocente y seductor.El mundo

es también ese lugar de doncellas virginales,

un paraíso de encanto fecundo,

es también esa otra maravilla

donde un niño muere, cada tres segundos.© Anna Rossell (Del poemario: Anna Rossell, La ferida en la paraula, Barcelona, 2010)© de la traducción Anna Rossell

No hay comentarios: