domingo, 4 de septiembre de 2011

Preconcepción - Anna Rossell Ibern

(Catalán)

PRECONCEPCIÓ

Em sento el buit que m’has deixat

al ventre

com si volgués tornar-te replegada

dintre meu

per no deixar-te néixer.

Vull preservar-te dels mals

que jo projecto

i projecto en canvi

tots els mals en tu.

El meu anhel et pensa

una llibertat idealitzada

que no et dóna

i et deixa fer i desfer

mentre jo et faig i et desfaig

en realitat.

Et tinc

exactament configurada,

feta, i la vida que vols ser

pugna amb força per brollar

i obrir-se pas a través de l’escull

de la meva idea.

Dintre meu et porto com a buit.

Fora de mi, vaga pel món

un altre buit: la idea,

que no ets tu, sinó desig

de la voluntat meva.

Sigues, criatura oberta!

Com et podria dir

que el meu desig

ets tu?

© Anna Rossell, La veu per companya, Barcelona, 2011

*
(Español)

PRECONCEPCIÓN

Siento en mi vientre el vacío que has

dejado,

como si quisiera devolverte encogida

a mis entrañas

por no dejar que nazcas.

Quiero preservarte de los males

que proyecto

y proyecto en cambio

mis males en tu ser.

Mi anhelo te piensa

libertad idealizada

que escatima

y te deja hacer y deshacer

mientras yo te hago y te deshago

en realidad.

Te tengo

configurada exactamente,

hecha, y la vida que tú deseas ser

pugna con fuerza por brollar

y abrirse paso a través del escollo

de la idea mía.

Te llevo dentro de mí como vacío.

fuera de mí vaga por el mundo

la idea: otro vacío,

que no eres tú, sino deseo

de la voluntad mía.

¡Sé, criatura abierta!

¿Cómo podré decirte

que mi deseo

eres tú?

© Anna Rossell, La veu per companya, Barcelona, 2011

© de la traducción Anna Rossell

No hay comentarios: